مدیریت مؤثر مدرسه با تأکید بر آموزه‌های اسلامی

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
رحیمی، علی‌اکبر
مسعودی، ناهید
حمیدی‌نژاد، فرزانه‌السادات
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
72ص.
شابک: 
9786002831798
مخاطب: 
مدیر
معرفی کتاب: 
کتاب پیش رو با دو نوع نگاه روان‌شناختی و مدیریتی و همچنین نگاه اسلامی، مدیریت مدرسه را بررسی می‌کند. هدف نویسندگان، یادآوری ارزش‌ها، تأثیرگذاری و بیان نکاتی برای پربارکردن نقش مدیران مدارس با استفاده از اصول روان‌شناختی مدیریت با تأکید بر آموزه‌های اسلامی در این زمینه است. کتاب شامل دو فصل کلی است؛ در فصل اول مدیریت مدرسه و اصول کاربردی آن بررسی شده و در فصل دوم با اشاره به آموزه‌های قرآن، با تأکید بر سیرۀ پیشوایان اسلام مطالب قابل استفاده در این زمینه مطرح شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب