مهارت‌های زندگی

گرگ در لباس میش: درک افراد دغل‌باز و برخورد با آن‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
سایمون، جرج
چاپ اول سال: 
1397

اصول و فنون همسریابی دختران

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرآموز
مؤلف: 
حسینی بیرجندی، سید‌مهدی
چاپ اول سال: 
1397

خشونت و عدم خشونت

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
لابه، بریژیت
پوش، میشل
چاپ اول سال: 
1397

آشنایی با مهارت های زندگی برای نوجوانان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سیف‌اللهی، پرتو
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی