مهارت‌های زندگی

رقابت بیهوده (اعتیاد به بازی‌ آنلاین)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
زندی پیام، آرش
فروغی، علی‌اکبر
چاپ اول سال: 
1398

ازش چی یاد گرفتی؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جوکار قهرودی، احمد
چاپ اول سال: 
1397

ساعت آفتابی در سایه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جوکار قهرودی، احمد
چاپ اول سال: 
1397

مهارت‌های مطالعه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
رجبی، محمود
میردریکوند، فضل‌الله
چاپ اول سال: 
1397

آرامش درون (50 عادت مثبت)

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
چپمن، مایکل
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی