مهارت‌های زندگی

تفکر خلاق For Dummies

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
کاکس، دیوید
سال چاپ: 
1398

مهارت‌های تحصیلی در مدرسه و دانشگاه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قره‌آغاجی، سعید
سال چاپ: 
1398

رقابت بیهوده (اعتیاد به بازی‌ آنلاین)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
زندی پیام، آرش
فروغی، علی‌اکبر
سال چاپ: 
1398

ازش چی یاد گرفتی؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جوکار قهرودی، احمد
سال چاپ: 
1397

ساعت آفتابی در سایه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جوکار قهرودی، احمد
سال چاپ: 
1397

مهارت‌های مطالعه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
رجبی، محمود
میردریکوند، فضل‌الله
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی