مهارت‌های زندگی

پاداش نهایی: دلایل پنهانی شکل‌گیری انگیزه‌های ما

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ارییلی، دن
سال چاپ: 
1399

با مشکل نابغه بودن، چه باید بکنم؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شولتز، رابرت ای
دلییل، جیمز ار
سال چاپ: 
1398

پدافند غیرعامل

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی