مهارت‌های زندگی

مهارت‌های مطالعه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
رجبی، محمود
میردریکوند، فضل‌الله
چاپ اول سال: 
1397

آرامش درون (50 عادت مثبت)

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
چپمن، مایکل
چاپ اول سال: 
1397

تعارض: هدیه‌ای غیر‌منتظره، استفاده بهینه از کشمکش در زندگی و کار

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
هامیلتون، جک
سی‌من، الیزابت
گیی، شارلین
فری‌من، هیلاری
چاپ اول سال: 
1397

سی روز تا آرامش

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
شیلپ شارما، رابین
چاپ اول سال: 
1397

دویست راز برای تسلط بر نفس

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
شیلپ شارما، رابین
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های زندگی