نگارش خلاق (از مجموعه کتاب‌های چگونه بنویسم؟)

چاپ اول سال: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
رحیمی‌نژاد، ویدا
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
184ص.
شابک: 
9786003094031
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
چکیده: 
نگارش انواع متنوعی دارد و به دو بخش کلی تخیلی و غیرتخیلی تقسیم می‌شود. در این کتاب، نگارش تخیلی و غیرتخیلی، ویژگی ها و عناصر هر کدام، و عناصر داستان‌های تخیلی شامل داستان‌های بلند، کوتاه و داستانک شرح داده شده‌اند. گام‌های نگارش، شامل پیداکردن ایده، انتخاب ایده، تهیۀ طرح کلی نوشته، نگارش پیش‌نویس، بازنگری و ویرایش، به همراه تمرین‌ها و مثال‌هایی کاربردی، ارائه شده‌اند. چند نمونه نگارش خلاق نیز آمده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب