پرنده باران

نام مجموعه: 
شعر نوجوان امروز
سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
نظری، مهدیه
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
46ص.
شابک: 
9786000101312
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
19 قطعه شعر این کتاب به تبیین برخی از نکات اخلاقی اجتماعی مانند حفاظت از محیط زیست، تغییر در زندگی، لج‌بازی نکردن، امید به آینده، راه و رسم دوستی پرداخته است. تصاویر نیز با مفاهیم متن مرتبط است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب