پشت درهای بهشت

سال چاپ: 
1399
مؤلف: 
کاشانی اسدی، رضا
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
188ص.
شابک: 
9789649736624
پایه: 
دوازدهم
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
معرفی کتاب: 
داستان این ‌کتاب، درباره جوانی به ‌نام «موقع» است که برای یاری امام حسین (ع)، مقابل پدر خود می‌‌ایستد. موقع، شاگرد ویژه «حبیب‌‌بن ‌مظاهر» است. هنگامی‌که حبیب به قصد پیوستن به امام حسین (ع) از کوفه خارج می‌‌شود، موقع با واقعیتی روبه‌رو می‌ شود که... . نویسنده فضای خدعه و خفقان زمان شهادت امام حسین (ع) را به تصویر کشیده است. داستان این ‌کتاب، درباره جوانی به ‌نام «موقع» است که برای یاری امام حسین (ع)، مقابل پدر خود می‌‌ایستد. موقع، شاگرد ویژه «حبیب‌‌بن ‌مظاهر» است. هنگامی‌که حبیب به قصد پیوستن به امام حسین (ع) از کوفه خارج می‌‌شود، موقع با واقعیتی روبه‌رو می‌ شود که... . نویسنده فضای خدعه و خفقان زمان شهادت امام حسین (ع) را به تصویر کشیده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب