کتاب کار درس تربیت بدنی ویژه آموزگاران ابتدایی (دوره دوم )

توجه: استفاده از نماد و Qr-code در کنار هم الزامی است.

-دریافت نماد  -دریافت QRcode
معرفی کتاب: 
حوزۀ یادگیری تربیت بدنی و سلامت یکی از یازده حوزۀ یادگیری برنامۀ درسی ملی است که به دنبال برقراری سلامتی و و ارتقای تربیت بدنی است. کتاب راهنمای حاضر به منظور استفادۀ آموزگاران غیر تربیت بدنی در پایه‌های چهارم تا ششم تدوین شده است. بخش اول کتاب به معرفی برنامه و طراحی آموزشی درس تربیت بدنی می‌پردازد. بخش دوم در قالب چهار فصل با عنوان‌های «بازی‌های مرتبط با آمادگی جسمانی، بازی‌های بومی محلی، بازی‌های حیاط پویا و نمونۀ طرح درس ملی» ارائه می‌شود.
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
بوداغی، ندا
نصیری، سارا
نوروزیان، سکینه
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
192ص.
شابک: 
9789640813003
دوره و درس: 
مخاطب: 
معلم
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب