کلوچه‌های لی‌لی

نام مجموعه: 
هفت عادت کودکان موفق
سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
کاوی، شون
قطع کتاب: 
بياضی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
حمیده شرزئی
مجموع صفحات: 
32ص.
شابک: 
9789648230444
پایه: 
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
گوش کردن زمان می‌برد، اما نتایج خوبی درپی دارد. این کتاب به موضوع «گوش‌کردن» (پنجمین عادت از هفت عادت کودکان موفق) اختصاص دارد. در این داستان، شخصیت اصلی ماجرا متوجه می‌شود که ابتدا باید روش انجام یک کار را یاد بگیرد تا بتواند آن را عالی انجام دهد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب