100 حقیقت درباره دانشمندان بزرگ

نام مجموعه: 
صد حقیقت
سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
‌فارندون، جان
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
عباس زارعی
مجموع صفحات: 
40ص.
شابک: 
9786003742932
پایه: 
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
کارشناسان
معرفی کتاب: 
دانشمند کسی است که دربارۀ جهان و عملکرد آن مطالعه می‌کند. در کتاب پیش رو، مخاطب با دانشمندان، روش کار آن‌ها، شگفتی‌های علومی مثل ریاضی و درخشش‌های علمی در نقاط جهان آشنا‌ می‌‌شود. شناخت دانشمندانی مثل داوینچی، گالیله و هوک و کشف میکروب توسط او، نیوتن و حرکت، لینه، شیمی‌دانانی مثل بویل و دالتون، فارادی و فیزیک، داروین و نظریۀ تکامل تدریجی، ماری کوری، دانش‌هسته‌ای و عالمان آن و فضاشناسانی مثل هابل، او را با علم و تاریخ آن مواجه‌ می‌کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب