DNA موفقیت: 25 ژن برای موفقیت، شادی و ثروت بیشتر در زندگی که افراد فوق موفق از آن‌ها برخوردارند

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
میر‌یونسی، سید‌محمد‌سعید
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
128ص.
شابک: 
9786002742612
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم کاردانش
دوازدهم کاردانش
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر می‌کوشد با آگاه‌کردن مخاطب دربارۀ تغییرات دنیای درون خود، او را در راه رشد و تغییرات بزرگ دنیای بیرون راهنمایی کند. نویسنده در فصل اول با عنوان «ژن‌های نگرشی فوق مافوق‌ها، از 11 ژن نام می‌برد. در فصل‌‌های دوم و سوم، دربارۀ ژن‌های عادتی و نیز رفتاری فوق مافوق‌ها شرح می‌دهد. سپس رازهای طلایی موفقیت افراد موفق ر ا برمی‌شمارد و در نهایت مخاطب را راهنمایی می‌کند که چطور قدرت کیمیاگری‌اش را ظاهر کند.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب