فنی و حرفه ای

تعداد: 61 - 90 از 2364
مانند نمونه وارد نمایید: 1399
تصویر جلد کتاب نام کتاب ناشر نوع کتاب دوره و درس مخاطب پایه
فقط تویی که منم کتاب نیستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانششعر, متوسطه دوم(نظری)شعر دانش‌آموز/ معلم/ هنرجو/ هنرآموز دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
زائران کوهستان مه‌آلود کتاب نیستان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مدرسه پیانو گیسا کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرموسیقی هنرجو/ هنرآموز یازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش
راهنمای تمرین موسیقی برای والدین و نوآموزان گیسا کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرموسیقی هنرآموز
آشنایی با برنامه word 2016 مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
آشنایی با برنامه power point 2016 مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشرایانه هنرجو یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی مدیر/ کارشناسان
زبان معماری 26 اصل که هر معمار باید بداند دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرنقشه کشی و معماری هنرآموز
تربیت معلم به روایت اسناد: مصوبه‌های شورای عالی معارف، فرهنگ، آموزش و پرورش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان/ هنرآموز
دیوار نامرئی مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مثل رود عاشقم مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانششعر, متوسطه اولشعر, متوسطه دوم(نظری)شعر دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
برزخ زمین مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ هنرجو دوازدهم/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم کاردانش
ماجرای انیمیشن به روایت بزی که پرواز کرد! هوش ناب کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشهنرانیمیشن هنرجو/ هنرآموز یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
پسرم حسین: شهیدحسین مالکی‌نژاد به روایت مادر حماسه یاران تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه اولنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش
تنها گریه کن: روایت زندگی اشرف‌سادات منتظری مادر شهید محمد معماریان حماسه یاران تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشنثر ادبی و خاطره, متوسطه دوم(نظری)نثر ادبی و خاطره دانش‌آموز/ هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
اینجا، در دنیای واقعی پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانششعر, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)شعر دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
مزیت شاد بودن: هفت اصل روان‌شناسی مثبت‌اندیشی که موفقیت و عملکرد در کار را بهبود می‌بخشد صابرین کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی معلم/ مشاور/ هنرآموز
شخصیت‌های دشوار: راه‌های عملی برای مدیریت رفتارهای آسیب‌زای دیگران و شاید خود شما صابرین کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی مشاور
رهایی از افسردگی به روش ذهن‌آگاهی صابرین کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز/ مشاور/ هنرجو یازدهم/ دوازدهم/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
همزیستی با کرونا: نگاهی متفاوت به زندگی پساکرونا صابرین کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی والدین/ دانش‌آموز/ معلم/ هنرجو/ هنرآموز یازدهم/ دوازدهم/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
پرورش فرزند با داستان‌های سازنده: درس‌هایی از زندگی واقعی که والدین می‌توانند با فرزندانشان در میان بگذارند صابرین کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشبهداشت و کودکیاری مربی/ والدین/ معلم/ هنرآموز
تبیینی از فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان کمک آموزشی ابتداییعلوم تربیتی, فنی و حرفه‌ای و کاردانشعلوم تربیتی, متوسطه اولعلوم تربیتی, متوسطه دوم(نظری)علوم تربیتی, پیش‌دبستانیعلوم تربیتی مربی/ معلم/ دانشجومعلمان/ هنرآموز/ کارشناسان
مانیانالند، سرزمین فرداها پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش
چیدن نور ستاره‌ها پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه اولداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو هفتم/ هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فرار از آلکاتراز پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
دختر آفریقا پرتقال تربیتی فنی و حرفه‌ای و کاردانشداستان, متوسطه دوم(نظری)داستان دانش‌آموز/ هنرجو دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فضیلت تعالی: شوخ‌طبعی، قدردانی، معنویت مؤسسه فرهنگی منادی تربیت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز/ هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فضیلت شجاعت: شهامت، صداقت مؤسسه فرهنگی منادی تربیت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز/ هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فضیلت شجاعت: پشتکار، سرزندگی مؤسسه فرهنگی منادی تربیت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز/ هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش
فضیلت تعالی: امید، تحسین زیبایی مؤسسه فرهنگی منادی تربیت کمک آموزشی فنی و حرفه‌ای و کاردانشمهارت‌های زندگی, متوسطه اولتفکر و سبک زندگی, متوسطه دوم(نظری)مهارت‌های زندگی دانش‌آموز/ هنرجو هشتم/ نهم/ دهم/ یازدهم/ دوازدهم/ دهم فنی و حرفه‌ای/ یازدهم فنی و حرفه‌ای/ دوازدهم فنی و حرفه‌ای/ دهم کاردانش/ یازدهم کاردانش/ دوازدهم کاردانش