آموزش تغذیه

چاقی و مؤثرترین توصیه‌ها برای کاهش وزن ماندگار

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
غیور مبرهن، مجید
نیکبخت جم، ایراندخت
سال چاپ: 
1395

رژیم‌های پرهیزی For Dummies

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
پتروچی، کلیان
فلین، پاتریک
سال چاپ: 
1396

مغز من و بهانه‌های پرخوری

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بخت، سپیده
اختیاری، حامد
سال چاپ: 
1394

سلامت من: سبزی‌هایت را بخور! و شیرت را بنوش!

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سیلوراستاین، الوین
سیلوراستاین، ویرجینیا
سیلوراستاین‌نان، لورا
سال چاپ: 
1395

بیماری‌های قلبی و رژیم غذایی سلامتی بخش

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
هراتی، هانی
شهرکی، رضا
فیروزی، مسعود
سال چاپ: 
1394

فرهنگ تغذیه و رژیم‌درمانی

مخاطب: 
والدین
هنرآموز
مؤلف: 
شوارکز، جو
برکف، فران
سال چاپ: 
1395

دایرة‌المعارف آشپزی ایرانی (ج. 1)

مخاطب: 
والدین
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مینایی، ساناز
شریفی، ساناز
شریفی، سانیا
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - آموزش تغذیه