علوم تربیتی

مدیرموفق= مدرسه موفق: برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک

مخاطب: 
مدیر
مؤلف: 
سلطانی، حمید‌رضا
ذوالفقاری، حسین
قرق دردوست، زهره
سال چاپ: 
1395

بهداشت زیست محیطی در مدارس

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
شب‌افروزان، صغری
عزت‌پناه اباتری، سکینه
سال چاپ: 
1395

مدیریت و آموزش حفاظت از محیط زیست در مدارس

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
مدیر
مؤلف: 
شب‌افروزان، صغری
صفری، محمود
سال چاپ: 
1396

چگونه مراقب فرزندانمان در اینترنت باشیم

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
نصرالهی، محمدرضا
سال چاپ: 
1395

چگونه کتاب بخوانیم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
جی.آدلر، مارتیمر
لینکلن‌ون‌دورن، چارلز
سال چاپ: 
1395

مهارت‌های مطالعه در محیط‌های آموزشی

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی