طیف اتیسم

روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
حسنوند، باقر
ارسلانی، اکرم
قربانی روچی، منصوره
صباحی، یلدا
سال چاپ: 
1397

راهکارها و نظریه‌های پیشگیری از اختلال اتیسم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
فولادگر، مهدی
اسدی، نجمه
سال چاپ: 
1397

بیش‌فعالی دانش‌آموزان و راه‌های درمان آن

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
لطفی، مصطفی
عباسی، سهیلا
محمود‌پور، محمد
رضایی شیخ‌حسن، فاطمه
سالک خسروی، ثمین
سال چاپ: 
1396

اختلال طیف اتیسم و تکنولوژی : مسائل و نو‌آوری‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
لورین، دیمتریا
کول، انیس
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - طیف اتیسم