طیف اتیسم

مداخله رفتاری در افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
صفری، طیبه
خلیلی، زهرا
همتیان، منصوره
سال چاپ: 
1396

شناخت اجتماعی و اختلال اتیسم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
رضایی، سعید
سال چاپ: 
1393

مفاهیم، فرآیندها و تأثیرات رشد شناختی در کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
محمدی، عزیز
امینی‌فر، معصومه
سهندی‌فر، سولماز
یعقوبی، مریم
خرمی قاضیانی، مریم
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - طیف اتیسم