طیف اتیسم

آموزش مسائل جنسی به نوجوانان دارای اتیسم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
هایوی، سوزان
کید وبستر، سوزان
سال چاپ: 
1398

اختلال طیف اوتیسم آموزش، درمان و توانبخشی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
رهبر کرباسدهی، ابراهیم
رهبر کرباسدهی، فاطمه
سال چاپ: 
1398

اختلال تورت: پرش‌های بی‌اختیار حرکتی و صوتی

ناشر: 
مخاطب: 
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
دقیقیان، پروین
سال چاپ: 
1396

بهبود سطح رشد در دوره اول کودکی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
سینو، دوریا
شرف‌الدین، لاما
میکاتی، محمد
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - طیف اتیسم