آسیب دیده بینایی

هلن کلر

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

مفاهیم، فرآیندها و تأثیرات رشد شناختی در کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
محمدی، عزیز
امینی‌فر، معصومه
سهندی‌فر، سولماز
یعقوبی، مریم
خرمی قاضیانی، مریم
چاپ اول سال: 
1395

راهنمای معلمان در مورد اختلال نقص توجه، پیش‌فعالی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
رید، رابرت
جانسون، ژوزف
چاپ اول سال: 
1395

درمان شناختی- رفتاری کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
فاگل، پیتر
دانسمویر، سندرا
کاری، ویکی
چاپ اول سال: 
1395

کار و تمرین توان‌بخشی مغزی

مخاطب: 
معلم نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
پاول، تره‌ور
چاپ اول سال: 
1395

باشگاه مغز(2) توجه وتمرکز، کتاب آموزش و تمرین در 24 جلسه

ناشر: 
مخاطب: 
کودکان استثنایی
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
رضا‌پور، تارا
اختیاری، حامد
چاپ اول سال: 
1395

کمک به کودکان بیش‌فعال: ویژه والدین و درمان‌گران

مخاطب: 
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
هارویتز، لین‌جی
روست، سیسیل
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - آسیب دیده بینایی