مطالعات اجتماعی

قصه تبریز: کلاغه به تبریز رسید

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاظمی، ناهید
سال چاپ: 
1397

قصه قزوین: پنجاه به در

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاظمی، ناهید
سال چاپ: 
1397

قصه کرمان: کله‌گُنده‌های کرمانی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاظمی، ناهید
سال چاپ: 
1397

نیلی در قلعه گنج

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رجبی، مهدی
سال چاپ: 
1396

نیلی در شهر سوخته

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رجبی، مهدی
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - مطالعات اجتماعی