فلسفه کودک

ماجراهای ساینا: برنامه فلسفه برای کودکان به همراه راهنمای آموزشی تسهیل‌گران ویژه پایه‌های سوم و چهارم دبستان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قائدی، یحیی
سلطانی، سحر
سال چاپ: 
1396