کتاب کار کودک-مربی

طبیعت رنگارنگ: ویژه نو‌آموزان پیش‌دبستانی

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
خدایاری، مقصود
آقا‌محمدی، فاطمه
بشکار، عاطفه
جبرائیلی، سهیلا
ملایی، معصومه
ملکی، میترا
مهری، فاطمه
نقدلو، مریم
چاپ اول سال: 
1395

از خانه تا مدرسه

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
میر‌شفیعی لنگری، سید‌داوود
تیرگری، کلثوم
کاظمیان، طاهره
وفادار، خدیجه
شجاعی لنگری، سیده‌مرضیه
چاپ اول سال: 
1395

دوست من: ویژه نو‌آموزان پیش‌دبستانی

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
خدایاری، مقصود
آقا‌محمدی، فاطمه
بشکار، عاطفه
جبرائیلی، سهیلا
ملایی، معصومه
ملکی، میترا
مهری، فاطمه
نقدلو، مریم
چاپ اول سال: 
1395

قطعه چینی مکعب

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
سعیدالسادات، اکرم
چاپ اول سال: 
1396

ریاضی پیش‌دبستان

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
حسینی اخگر، سیده‌لیلا
چاپ اول سال: 
1396

علوم پیش‌دبستان

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
حسینی اخگر، سیده‌لیلا
چاپ اول سال: 
1396

مجموعه کتاب‌های آموزش پیش از دبستان ویژه کودکان 5 تا6 سال فصل بهار

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
سعیدی، علی
بامشاد، محمدمهدی
فتح‌آبادی، جواد
چاپ اول سال: 
1396

مجموعه کتاب‌های آموزش پیش از دبستان ویژه کودکان5 تا6 سال فصل زمستان

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
سعیدی، علی
بامشاد، محمدمهدی
فتح‌آبادی، جواد
چاپ اول سال: 
1395

تابستانه آمادگی برای ورود به دبستان

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
سعیدی ، علی
بامشاد، محمدمهدی
چاپ اول سال: 
1396

زمان برای کودکان 4 تا 8 ساله

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
‌نوزرآدان، مریم
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - کتاب کار کودک-مربی