کتاب کار کودک-مربی

مزرعه

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
-
سال چاپ: 
1398

آموزش اعداد با شعر و تصویر

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسلامی، مریم
سال چاپ: 
1398

کتاب بازی ودست‌ورزی رده سنی 4 تا 5 سال

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
عالمیان، وحید
کلهر، لیلا
سال چاپ: 
1398

مهارت‌های دست‌ورزی: ویژه کودکان 4 تا 5 سال

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
یاسینی، زهراسادات
خوش‌عاطفه، صنم
سال چاپ: 
1398

مهارت‌های دست‌ورزی 2: ویژه کودکان 5 تا 6 سال

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
یاسینی، زهراسادات
خوش‌عاطفه، صنم
سال چاپ: 
1398

ما خوب فکر می‌کنیم

مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
هیات مؤلفان
سال چاپ: 
1397

کتاب کار مهارت‌های زندگی- پیش‌دبستانی

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
والدین
مؤلف: 
حسین‌پور، ثنا
سال چاپ: 
1397

کتاب علوم رده سنی 4 تا 5 سال

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
عالمیان، وحید
کلهر، لیلا
سال چاپ: 
1397

کتاب ریاضی رده سنی 4 تا 5 سال

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
عالمیان، وحید
کلهر، لیلا
سال چاپ: 
1397

ریاضی1:1 و2 و3 گروه سنی 3 تا 4 سال

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
کیهانی، فریبا
قاسم‌زاده، فاطمه
فتح‌الله، بتول
یزدان‌دوست، رقیه
یوسفی، شهره
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - کتاب کار کودک-مربی