کتاب کار کودک-مربی

دنیای گیاهان و جانوران

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
رفعت‌پناه، مهدی
محمدی، سید‌علی
ونکی، معصومه
احمدی، سیامک
اسماعیل‌زاده، فریده
مدنی، مریم
محمد رضایی، فاطمه
نظری، اعظم
جعفری قمی، زهرا
چاپ اول سال: 
1395

آشنایی با پوشاک

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
توانگر، علی
صفری، جلیل
گل‌هاشم، میترا
فلاحتی‌نژاد، معصومه
گلابی‌پور، فرشته
قزوینی، مریم
کاظم‌زاده، صدیقه
ایمانیان، مریم
اسدی، صومیه
رودگر، معصومه
قرنی، معصومه
چاپ اول سال: 
1395

همدلی

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
رزم آرای شرق، مقصود
شباهنگ، حبیبه
منافی، میترا
مقصودی، رقیه
هاشمی، مژگان
قطاری، سحر
عبدل‌زاده، زهرا
لطف‌اله‌پور، احمد
چاپ اول سال: 
1396

ارتباطات من

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
رزم آرای شرق، مقصود
شباهنگ، حبیبه
منافی، میترا
مقصودی، رقیه
هاشمی، مژگان
قطاری، سحر
عبدل‌زاده، زهرا
لطف‌اله‌پور، احمد
چاپ اول سال: 
1396

تفکر خلاق

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
رزم آرای شرق، مقصود
شباهنگ، حبیبه
منافی، میترا
مقصودی، رقیه
هاشمی، مژگان
قطاری، سحر
عبدل‌زاده، زهرا
لطف‌اله‌پور، احمد
چاپ اول سال: 
1396

مسئولیت‌پذیری

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
رزم آرای شرق، مقصود
شباهنگ، حبیبه
منافی، میترا
مقصودی، رقیه
هاشمی، مژگان
قطاری، سحر
عبدل‌زاده، زهرا
لطف‌اله‌‌‌پور، احمد
چاپ اول سال: 
1396

احساسات من

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
رزم آرای شرق، مقصود
شباهنگ، حبیبه
منافی، میترا
مقصودی، رقیه
هاشمی، مژگان
قطاری، سحر
عبدل‌زاده، زهرا
لطف‌اله‌پور، احمد
چاپ اول سال: 
1396

منوّعات مهدویه للا‌طفال(1)

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
افشاری مقدم، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

طبیعت رنگارنگ: ویژه نو‌آموزان پیش‌دبستانی

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
خدایاری، مقصود
آقا‌محمدی، فاطمه
بشکار، عاطفه
جبرائیلی، سهیلا
ملایی، معصومه
ملکی، میترا
مهری، فاطمه
نقدلو، مریم
چاپ اول سال: 
1395

از خانه تا مدرسه

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
میر‌شفیعی لنگری، سید‌داوود
تیرگری، کلثوم
کاظمیان، طاهره
وفادار، خدیجه
شجاعی لنگری، سیده‌مرضیه
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - کتاب کار کودک-مربی