علوم تربیتی

روش‌های ساده مدیریت استرس

مخاطب: 
والدین
معلم
مشاور
مؤلف: 
پرومود، باترا
سال چاپ: 
1396

راههای افزایش کیفیت مطالعه راکم RAKM

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
امیری، معصومه
امینی، حسن
سال چاپ: 
1396

کتاب مرجع طراحی آموزشی مدرسه پایه نهم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دپارتمان علمی مرآت
سال چاپ: 
1396

کتاب مرجع طراحی آموزشی مدرسه پایه هشتم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دپارتمان علمی مرآت
سال چاپ: 
1396

ناب‌ترین معلمانه‌ها

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
مؤیدنیا، ‌فریبا
سال چاپ: 
1396

آموزش بلوغ دختران

مخاطب: 
والدین
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی، مهناز
عابدی، مریم
بدر، فرشته
سال چاپ: 
1396

شیوه‌های ترویج کتاب‌خوانی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
سید‌آبادی، علی‌اصغر
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی