ریاضی

جبر خطی

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
اکسلر، شلدون
سال چاپ: 
1397

آموزش المپیاد ریاضی

مؤلف: 
شرقی، هوشنگ
شفیع‌زاده، حسین
ریحانی، ابراهیم
سال چاپ: 
1396

مجموعه پرسش‌های چوب کبریتی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گلستان، علی‌رضا
سال چاپ: 
1397

ریاضیات خلاق ترکیبیات و جبر

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بهمرام، افشین
سال چاپ: 
1396

کاربرگ هندسه(2) پایه یازدهم، ریاضی و فیزیک

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
طاهری تنجانی، محمدتقی
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی