کار و فناوری

انرژی باد

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
واکر، نیکی
سال چاپ: 
1397

انرژی هیدروژنی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
واکر، نیکی
سال چاپ: 
1397

انرژی زیست توده

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
واکر، نیکی
سال چاپ: 
1397

انرژی امواج

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پپاس، لین
سال چاپ: 
1397

همه چیز درباره ربات‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
لپورا، ناتان
سال چاپ: 
1397

همه چیز درباره مهندسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هانت، امیلی
سال چاپ: 
1397

رایانه ششم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک، هما
سال چاپ: 
1397

ساخت انیمیشن دیجیتالی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
برین، درک
سال چاپ: 
1396

آشنایی با علم مهندسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مک کیو، کمیل
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری