کار و فناوری

فناوری اطلاعات کودک آموزش رایانه برای کودکان (سطح 1)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمدپور، محمدحسن
دلاکی، هدایت‌الله
اسفندی‌نژاد، لادن
رنجبری، حسن
رضایی‌زاده، سمانه
رنجبری، بنیامین
چاپ اول سال: 
1397

خانواده کامپیوتر می‌خرد

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هالپرت، بن
چاپ اول سال: 
1397

زنگ عروسک‌سازی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
حسینجانی، زینب
چاپ اول سال: 
1397

حمل‌‌ونقل سبز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کولمن، میریام
چاپ اول سال: 
1396

خرید سبز: مصرف‌کننده سبز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گاسمن، گیلیان
چاپ اول سال: 
1396

خوراکی‌های سبز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گاسمن، گیلیان
چاپ اول سال: 
1396

خودروهای سبز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پپاس، لین
چاپ اول سال: 
1396

با کشتی‌ها آشنا می‌شوم: 5 تا 12 ساله‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بومون، امیلی
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری