کار و فناوری

فناوری اطلاعات کودک آموزش رایانه برای کودکان (سطح 1)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمدپور، محمدحسن
دلاکی، هدایت‌الله
اسفندی‌نژاد، لادن
رنجبری، حسن
رضایی‌زاده، سمانه
رنجبری، بنیامین
سال چاپ: 
1397

خانواده کامپیوتر می‌خرد

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هالپرت، بن
سال چاپ: 
1397

زنگ عروسک‌سازی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حسینجانی، زینب
سال چاپ: 
1397

حمل‌‌ونقل سبز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کولمن، میریام
سال چاپ: 
1396

خرید سبز: مصرف‌کننده سبز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گاسمن، گیلیان
سال چاپ: 
1396

خوراکی‌های سبز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گاسمن، گیلیان
سال چاپ: 
1396

خودروهای سبز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پپاس، لین
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری