کار و فناوری

با ماشین‌های آتش‌نشانی آشنا می‌شوم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بومون، امیلی
چاپ اول سال: 
1397

با خودروها آشنا می‌شوم:5 تا 12 ساله‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بومون، امیلی
چاپ اول سال: 
1397

با موتورها آشنا می‌شوم: 5 تا 12 ساله‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بومون، امیلی
چاپ اول سال: 
1397

تبلت برای کودکان

مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
فاطمی‌پور، علی
چاپ اول سال: 
1396

رایانه سوم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک، هما
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری