کار و فناوری

کازیمیر رنگ‌آمیزی می‌کند

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کلینتینگ، لارس
سال چاپ: 
1398

کازیمیر آشپزی می‌کند

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کلینتینگ، لارس
سال چاپ: 
1398

کازیمیر خیاطی می‌کند

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کلینتینگ، لارس
سال چاپ: 
1398

کازیمیر لوبیا می‌کارد

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کلینتینگ، لارس
سال چاپ: 
1398

علم و فناوری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فرث، ریچل
سال چاپ: 
1398

آقای دوشاخه: کتاب فعالیت‌ها و رنگ‌آمیزی (آموزش ایمنی کار با الکتریسیته برای کودکان)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمدپور، محمدحسن
رنجبری، حسن
دلاکی، هدایت الله
رنجبری، بنیامین
اسفندی‌نژاد، لادن
رضائی‌زاده، سمانه
اردشیری باوندپور، ارسلان
سال چاپ: 
1397

رازهای الکتریسیته: آموزش الکتریسیته برای کودکان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمدپور، محمدحسن
رنجبری، حسن
اردشیری باوندپور، ارسلان
رنجبری، بنیامین
اسفندی‌نژاد، لادن
دلاکی، هدایت‌الله
رضائی‌زاده، سمانه
نوروزی‌نژاد، راضیه
درویشی، رضا
سال چاپ: 
1397

رازهای پرواز (سطح 1): آموزش علم پرواز به کودکان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمدپور، محمدحسن
رنجبری، حسن
عیسایی، امین
رنجبری، بنیامین
اسفندی‌نژاد، لادن
دلاکی، هدایت‌الله
رضائی‌زاده، سمانه
نوروزی‌نژاد، راضیه
درویشی، رضا
اردشیری باوندپور، ارسلان
سال چاپ: 
1397

شگفتی‌های جهان: آسمان خراش‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دایان، ژاک
سال چاپ: 
1397

همه چیز درباره ربات‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
لپورا، ناتان
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری