آخرین مسافر یک اتوبوس

نام مجموعه: 
یادداشت‌های یک نویسنده
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
فردی، امیرحسین
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
72ص.
شابک: 
9789640812785
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
داستان‌ها و نوشته‌های کوتاه این کتاب، نوجوانان را با رمز و رازهای بهتر نوشتن آشنا می‌کند. انقلاب و تداوم آن، جنگ تحمیلی، ایستادگی در برابر زورگویان و ماه رمضان از موضوعاتی است که نویسنده به آن‌ها پرداخته است. همچنین درباره مقام والای معلم، گذشت و بخشش، رعایت حق تقدم، نوعدوستی و توجه به محیط زیست مطالبی آورده شده است. نویسنده مادر را فرشته‌ای آسمانی می‌داند که در کنار ما زندگی می‌کند و یادآور می‌شود، کسانی که تلاش می‌کنند و زحمت می‌کشند، حتماً به پیروزی دست خواهند یافت.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب