آداب تعلیم و تعلم در اسلام: ترجمه گزارش‌گونه کتاب منیة‌المرید فی‌آداب‌المفید‌والمستفید از شهید ثانی

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
حجتی، سیدمحمدباقر
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
664ص.
شابک: 
9789644308727
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
معرفی کتاب: 
کتاب شهید ثانی با نام «منیةالمرید فی آداب المفید و المستفید» کتابی است ارزشمند که دکتر سیدمحمدباقر حجتی آن را ترجمه کرده‌است. کتاب حاضر ترجمۀ آن کتاب ارزشمند است که به تازگی تجدید چاپ شده است. این نسخه نسبت به نسخۀ قبلی که در سال ۱۳۵۹ چاپ شد، خطایابی شده و منابع و مآخذ احادیث و روایات و آثار استخراج شده‌اند. بعضی احادیث و روایات توضیح داده شده‌اند و فهرستی از کتاب‌های تعلیم و تربیت اسلامی و تاریخ آن در کتاب آمده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب