آموزش المپیاد ریاضی

سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
شرقی، هوشنگ
شفیع‌زاده، حسین
ریحانی، ابراهیم
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
288ص.
شابک: 
9789640814017
پایه: 
نهم
دهم
معرفی کتاب: 
این کتاب جلد اول از مجموعۀ "آموزش المپیاد ریاضی" است که شامل مباحث جبر پایه، عبارت‌های جبری، معادله‌ها، نابرابری‌ها و نامعادله‌ها است. در هر درس نمونه سؤال‌ها و تمرین‌هایی از المپیادهای ریاضی ایران، المپیادهای ملی کشورهای مختلف جهان و المپیادهای بین‌المللی گنجانده شده است. کتاب شامل سه بخش و هفت فصل است. در انتهای کتاب راهنمای حل مسائل آمده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب