برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی

سال چاپ: 
1398
ناشر: 
مؤلف: 
ملکی، حسن
مذبوحی، سعید
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
176ص.
شابک: 
9786003094987
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
کارشناسان
معرفی کتاب: 
برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی، منظومه درهم تنیده‎ای از تعاملات انسانی، اجتماعی و تربیتی در این دوره است که براساس نظریه‌های جامعه‌شناختی و به قصد تغییر و تحول در نظام‎های آموزشی و تربیتی طراحی و تدوین شده است. این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است. مفاهیم و مبانی نظری در حوزه برنامه‌ریزی درسی، تربیت کودک، تربیت اجتماعی، برنامه درسی جامعه‌محور و نظریه‌های اجتماعی ـ انتقادی برنامه درسی جامعه‌محور فصول پنج‌گانه این کتابند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب