در رؤیاهای مهتابی آن نقاش چینی

نام مجموعه: 
یادداشت‌های یک نویسنده
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
فردی، امیرحسین
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
72ص.
شابک: 
9789640812808
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
نوشته‌ها و داستان‌های کوتاه این کتاب، نوجوانان را هر چه بیشتر با مهارت نوشتن آشنا کرده و از رمز و رازهای آن پرده برمی‎دارد. در این مجموعه، مطالبی درباره محبوبیت و شهرت امام خمینی (ره) و روز دانش‌آموز، اهمیت کتاب‌خوانی، شناخت هنرمندان و بزرگان هر ملت، آشنایی با فرهنگ گذشته و... آمده است. نویسنده بر مشورت در کارها و مراقبت از محیط زیست و طبیعت تأکید می‌کند. همچنین خاطراتی از کودکی نویسنده نیز در کتاب آورده شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب