ساختارشناسی تاریخی، تحلیلی شعر کودک و نوجوان

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
دهریزی، محمد
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
232ص.
شابک: 
9789640810804
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
این کتاب با رویکردی ساختارشناسانه به دوره‌های تاریخی شعر کودک، عناصر ساختاری این شاخه شعری را معرفی کرده و به اقتضای آن، گونه‌های شعری و خصیصه‌های ساختاری آن‌ها را بررسی می‌کند. همچنین معرفی توصیفی شعر و شاعران کودک ، ذکر نمونه‌های شعری، چه عامیانه و چه سنتی و چه شعر ناب با نگاهی تخصصی از دیگر بخش‌های این کتاب است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب