سرگذشت گفتمان عملی در مطالعات برنامه درسی (دیدگاه‌های پرکتیکال شواب، بهبود دانش معلمان و تربیت معلم، اجرا و تغییر برنامه درسی)

سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
قادری، مصطفی
نصرتی، نسرین
خسروی، محبوبه
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
360ص.
شابک: 
9786003094437
مخاطب: 
دانشجومعلمان
کارشناسان
معرفی کتاب: 
این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است. بخش اول، دیدگاه‌های پرکتیکال «ژوزف شواب» را درخصوص برنامه درسی خودآموز معرفی می‎کند که شامل «پرکتیکال زبانی»، «هنرهای گزینه‎سنجی» و «تبدیل دانش به برنامه درسی» و »وظایف اساتید برنامه درسی» و بالاخره پرکتیکال‌های شواب نقد می‌شود. در بخش دوم، به دانش معلمان اشاره شده و بر دانش‌ آنان در رویارویی با دنیای عمل برنامه درسی تأکید می‎شود. در بخش سوم، مدل‌های دانش معلمان (ماف) که شامل «دانش محتوایی»، «دانش آموزشی» و «دانش فناوری معلمان» است، شرح داده می‎شود. بخش پایانی مدل‌های تغییر و اجرای برنامه درسی را معرفی می‌کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب