قناری فرانسوی، همان گنجشک است!

نام مجموعه: 
یادداشت‌های یک نویسنده
سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
فردی، امیرحسین
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
68ص.
شابک: 
9789640819401
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم کاردانش
دوازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
مجموعه «یادداشت‌های یک نویسنده»، گزیده‌ای از سرمقاله‌های اوست و مطالعه آن‌ها، نوجوانان را با راز و رمزهای نوشتن (مهارت نوشتن) آشنا می‌کند. در یکی از این یادداشت‌ها از زبان فارسی می‌گوید که تمام مردم ایران را به هم پیوند می‌دهد، با وجود اینکه هر منطقه زبان مخصوص به خود را دارد. نویسنده آمدنِ بهار را با تشریفات کاملش توضیح می‌دهد و در جای دیگری از ارزش درخت‌ها می‌گوید. او احترام گذاشتن به قانون را توصیه کرده و اهمیت دوستی را یادآوری می‌کند و... .
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب