محیط زیست از علم تا عمل

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
سندن، رابرت
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
محمدرضا داهی
مجموع صفحات: 
48ص.
شابک: 
9786004771030
پایه: 
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر روابط بین موجودات زنده و محیط زیست آن‌ها را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه تغییر وضعیت زیست محیطی موجودات زنده بر گیاهان و جانوران اثر می‌گذارد. آزمایش‌های متنوع و تصویرهای کتاب مسائل و مفاهیم محیط زیستی را توضیح می‌دهند؛ مفاهیمی مثل: چرخۀ کربن، چرخۀ آب، چرخۀ نیتروژن، زنجیره‌ها و شبکه‌های غذایی، تجزیه‌کننده‌ها، آب و هوا، زیستگاه‌ها، اکوسیستم، مبارزه با آفات و کودهای شیمیایی. آزمایش‌ها بسیار ساده‌اند و صرفه‌جویی در مصرف انرژی را نیز می‌آموزند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب