مدیریت منابع انسانی در تعلیم و تربیت: زمینه‌ها، الگوها و اثرات

سال چاپ: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
مرکر، جاستین
بارکر، برنارد
برد، ریچارد
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
علی عسکری
مجموع صفحات: 
248ص.
شابک: 
9786003091931
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
کارشناسان
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر مبتنی بر تحقیق از ایده‌های اصلی و مباحث کلیدی در مدیریت منابع انسانی در حوزه آموزش‌و‌پرورش است. این کتاب الگوهای هنجاری و عملی متداول در حوزه مدیریت منابع انسانی را در بخش آموزش‌وپرورش به چالش می‌کشد و به توسعه دیدگاه‌های جایگزین نوین ملی‌ و ‌بین المللی می‌پردازد. در این کتاب استدلال می‌شود که مدل‌های قبلی مدیریت منابع انسانی برای رسیدگی به مسائلی که مدیران آموزشی در حال حاضر با آن مواجه هستند، کافی نمی‌باشند. مدیران آموزشی امروزه به دلیل تغییرات جهانی در الگوهای اقتصادی، سیاست‌های آموزشی دولت، ارزش‌های اجتماعی و فرهنگ‌های تدریس باید فراتر از اصول و شیوه‌های مدیریت منابع انسانی رفتار کنند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب