مشق سپید کافیه انجامش بدی...

چاپ اول سال: 
1395
مؤلف: 
فرامرزی، طاهر
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
134ص.
شابک: 
9786000468613
پایه: 
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
چکیده: 
داشتن خط خوب از جمله شاخص‌هایی است که در شخصیت فرد تأثیر مثبت دارد. کتاب حاضر شیوه‌ای برای تمرین خط تحریری عرضه کرده است. خوش‌نویسی با قلم در این کتاب مدنظر است. در فصل اول حروف الفبا آموزش داده شده‌اند. فصل دوم به سرمشق اتصالات پرداخته‌است و تمرین‌های سطر نویسی و ترکیب‌بندی کلمه‌ها نیز در فصل سوم آمده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب