نظر بر نظر: نقد و نظری در باره کتاب‌های تئوری ادبیات کودک

سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
کاشفی‌خوانساری، سید علی
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
136ص.
شابک: 
9786002223128
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
معرفی کتاب: 
نویسنده در این کتاب طی چهارده مبحث به بررسی نشر کتاب‌های نظری ادبیات کودک و نوجوان در ایران پرداخته است. صحبت درباره چیستی، چرایی و چگونگی نشر کتاب کودک و نیز بررسی اجمالی تاریخ ادبیات فارسی پیش از دوران چاپ و مدرنیسم از مباحث این کتاب است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب