هوای تازه

نام مجموعه: 
جعبه ابزار تفکر
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
94ص.
شابک: 
9786220006398
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم کاردانش
دوازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر یکی از مجلدات مجموعه‌ای شش جلدی است که می‌کوشد با بیان و زبانی ساده، به طور عملی و در قالب 60 درس، به کودکان و نوجوانان بیاموزد چگونه آگاهانه جریان افکار خود را مدیریت کنند و در موقعیت‌های مختلف متفکران بهتری باشند. هر جلد شامل 10 ابزار تفکر است. جلد اول به‌منظور جلب توجه مخاطب طراحی‌شده‌است. مثال‌ها و چالش‌های مطرح‌شده بومی‌اند و تصویرها نیز خواننده را همراهی می‌کنند. مخاطب برای یادگیری و تمرین درس‌ها به یک تسهیل‌گر آموزشی نیاز دارد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب