یوسف اعتصامی

نام مجموعه: 
مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران
سال چاپ: 
1393
مؤلف: 
قاسمی، سید فرید
قطع کتاب: 
پالتویی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
48ص.
شابک: 
9786002222008
پایه: 
پیش دانشگاهی
سوم متوسطه نظری
سوم فنی و حرفه‌ای
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
زندگی یوسف اعتصامی (1316 ـــ 1291) پدر شاعر بزرگ معاصر ایران، پروین اعتصامی، در این کتاب آمده است. دوران زندگی اعتصامی، از پیشگامان ترجمه رمان در ایران به عنوان کتاب‌شناس و فهرست‌نگار، شاعر، خوش‌نویس و... موردبررسی قرارگرفته است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب