تفکر و سبک زندگی

سازماندهی ذهن

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
چاپ اول سال: 
1397

هوای تازه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ندائی‌پور اصل، جلیل
چاپ اول سال: 
1397

شاگرد اول بشو: (بیست بگیر)

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
مؤلف: 
رسولی، یوسف
رحمانی اول، مسعود
چاپ اول سال: 
1397

تاب‌آوری در نوجوانان راهنمای استقامت

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
فلدمن، کارن باروخ
چاپ اول سال: 
1397

فعالیت‌هایی برای افزایش هوش هیجانی، ویژه 15 تا 13 سال

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حاج خدادادی، داود
رامشگر، ریحانه
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - تفکر و سبک زندگی