آموزش ارزشهای اخلاقی و انسانی به کودکان

نام مجموعه: 
والدین چه کنند؟
سال چاپ: 
1394
ناشر: 
مؤلف: 
ابراین، سوزان
قطع کتاب: 
خشتی كوچك
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
فاطمه‌سادات موسوی
مجموع صفحات: 
72ص.
شابک: 
9786007655047
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
هنرآموز
معرفی کتاب: 
کودکان مدل‌های رفتاری را از گفتار و عادات عملی والدینشان گزینش می‌کنند و یاد می‌گیرند؛ بنابراین آموزش ارزش‌های مهم و اخلاقی مهم‌ترین کاری است که در حق فرزندان می‌توان انجام داد. در این کتاب بعد از ارائه تعریف هر یک از صفت‌های نیک، روش‌های آموزش و انتقال رفتارهای صحیح و عادت‌های اخلاقی پسندیده بیان شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب