به کودکان اعتماد کنیم

نام مجموعه: 
گروه فبک
سال چاپ: 
1393
مؤلف: 
هدایتی، مهرنوش
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
426ص.
شابک: 
9789644267178
مخاطب: 
مربی
معلم
معرفی کتاب: 
هدف اصلی کتاب بررسی و طرح نظریات روان‌شناسانه است که درباره چگونگی رشد شناخت و تفکر انسان از بدو تولد، ارائه شده است. این بررسی به منظور پاسخ به چالش‌هایی است که امکان اجرای برنامه‌های آموزشی تفکر انتزاعی و به ویژه جنبش اخیر در آموزش بر مبنای تفکر تأملی با عنوان فلسفه برای کودکان را با دشوارهایی روبه‌رو کرده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب