خانواده از دیدگاه اسلام برای نوجوانان

دریافت QRcode
معرفی کتاب: 
هر انسانی متعلق به ‌گروهی از انسان‌های‌ دیگر است که ‌خانواده نام ‌دارد. فرهنگ‌ها تحت تأثیر عوامل بسیاری، خانواده های گوناگونی را شکل‌ داده اند. این کتاب‌، با مرور نهاد خانواده در جهان ‌امروز، الگوی اسلامی خانواده ‌و کارکرد آن‌ را با تأکید بر تعالیم رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) برای نوجوانان توضیح داده ‌است.
سال چاپ: 
1394
ناشر: 
مؤلف: 
احمدی، علی‌اصغر
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
172ص.
شابک: 
9786009410019
پایه: 
دوم متوسطه نظری
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
مخاطب: 
مربی
والدین
هنرجو
هنرآموز
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
رای داده نشده