درمان کارآمدی هیجانی:(روش‌درمانی کوتاه‌مدت مبتنی بر مواجهه‌سازی ، برگرفته‌شده از DBT& ACT

سال چاپ: 
1396
ناشر: 
مؤلف: 
کی، مک
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
سیدابوالقاسم مهری‌نژاد
ماندانا شعبان
سارا حسنی
مجموع صفحات: 
224ص.
شابک: 
9786003092778
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
حیطه استثنایی: 
آموزشی
توان بخشی
تربیت بدنی
پرورشی مشاوره و مددكاری
بهداشت
معرفی کتاب: 
توانمندی در کنار آمدن با انواع هیجان‌ برای همۀ افراد لازم است. به هنگام ناسازگاری بین فردی و درون فردی، به‌کارگیری روش درمانی کارامدی هیجان روشی مؤثر محسوب می‌شود. کتاب حاضر در 10 فصل موضوعات زیر را دربرگرفته‌است: کارامدی هیجان، آگاهی هیجانی، پذیرش ذهن آگاهانه، موج‌سواری هیجان، رفتارهای ارزش‌مدارانه، تن‌آرامی و خودآرام سازی، تفکرات سازگارانه و پذیرش افراطی، توجه برگردانی و توقف، و کنار هم قراردادن مهارت‌ها.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب