راهنمای راه‌آهن شهری(مترو)

نام مجموعه: 
کتاب مرجع ترافیک
چاپ اول سال: 
1396
ناشر: 
مؤلف: 
برآبادی، محمود
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
40ص.
شابک: 
9786002518620
پایه: 
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
چکیده: 
مترو یکی از وسایل حمل و نقل دورن شهری امروزی است که مسافران زیادی را جا‌به‌جا می‌کند. استفاده از مترو آداب و مقرراتی دارد که دانستن آن‌ها به استفادۀ بهتر و ایمن‌تر از این وسیله کمک می‌کند. کتاب حاضر راهنمایی است به منظور این کار. راهنمای نقشه‌‌های متروی تهران، مفاهیم تابلوها و علائم ایستگاه‌های مترو، چگونگی تهیه و شارژ بلیط، و آداب سوار و پیاده شدن از مترو در این کتاب تشریح شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب