روش‌های حفظ قرآن کریم

سال چاپ: 
1393
مؤلف: 
حبیبی، علی
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
104ص.
شابک: 
9786006817521
پایه: 
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معرفی کتاب: 
مسئله حفظ قرآن به عنوان یک سنت و عبادت بزرگ همیشه در میان مسلمانان بوده و هست. پیامبر (ص) که اولین حافظ کل قرآن بودند، این امر را به مسلمین توصیه می‌کردند. با نگاهی به دیدگاه بزرگان دین اهمیت حفظ قرآن، فواید و آثار آن بازگو شده و عوامل تأثیرگذار مثبت و منفی بر یادگیری تشریح شده است. نیز شیوه‌های حفظ کردن قرآن و پایه‌های اصلی آن بیان شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب