فرهنگ مصور حمل‌و‌نقل

نام مجموعه: 
کتاب مرجع ترافیک
چاپ اول سال: 
1396
ناشر: 
مؤلف: 
برآبادی، محمود
قطع کتاب: 
خشتی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
96ص.
شابک: 
9786002515148
پایه: 
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
سوم کاردانش
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
چکیده: 
آشنایی با واژه‌های مربوط به ترافیک، دانستن مفهوم موضوع حمل ونقل و آگاهی از مقررات آن برای مامفید است.این کتاب فرهنگ‌نامه‌ای است جامع و مختصر که دانش‌آموزان را با حمل و نقل و ترافیک آشنا‌می‌کند تا بتوانند بهتر و سالم‌تر درشهر زندگی کنند. مفاهیم با زبان ساده و همراه با تصویرهای گویا ارائه شده‌اند و در زیر برخی واژه‌ها مطالب تکمیلی آمده‌اند. ترتیب الفبایی در ارائۀ واژه‌ها رعایت شده و در انتهای کتاب نیز فهرست انگلیسی و معادل کلمه‌ها دیده می‌شود. مجموعه‌ای از ده‌ها علامت و نشانۀ مربوط به عبور و مرور که هر روز در اماکن شهری و غیرشهری می‌بینیم، در این کتاب توضیح داده شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب