مجموعه مهندسی معدن

نام مجموعه: 
دانشنامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه فنی مهندسی
چاپ اول سال: 
1394
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
254ص.
شابک: 
9786007857120
پایه: 
پیش دانشگاهی
ریاضی ـ فیزیک
سوم فنی و حرفه‌ای
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز