مجموعه مهندسی معدن

نام مجموعه: 
دانشنامه معرفی رشته‌های دانشگاهی گروه فنی مهندسی
چاپ اول سال: 
1394
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
254ص.
شابک: 
9786007857120
پایه: 
پیش دانشگاهی
ریاضی ـ فیزیک
سوم فنی و حرفه‌ای
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
هنرجو
هنرآموز
چکیده: 
اثر حاضر در راستای معرفی رشته دانشگاهی مهندسی معدن برای ارائه اطلاعات کاربردی در خصوص این رشته تحصیلی و مشاغل مرتبط با آن تدوین شده است. مؤلف در این کتاب به بیان اطلاعات لازم در زمینه ایجاد رشته مهندسی معدن، ضرورت ایجاد این رشته در جامعه و توانایی مورد انتظار از دانشجویان این رشته پرداخته است. در پایان همچنین فهرست مشاغل تخصصی مجموعه تحصیلی مهندسی معدن و سازمان‌ها و بنگاه‌های شغلی مرتبط با آن پرداخته شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب