استثنایی

آشنایی و درمان اختلال هماهنگی رشدی

مخاطب: 
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
صادقی، حمیدرضا
درخشنده، مریم
صادقی، حمزه
سال چاپ: 
1397

دانش‌آموز و اختلال یادگیری (راهنمای آموزگاران) همراه با پرسش و پاسخ

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
جباری محمدآبادی، محمد
واحدی، فهیمه
دوست‌محمدی، یحیی
سال چاپ: 
1397

راهکارها و نظریه‌های پیشگیری از اختلال اتیسم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
فولادگر، مهدی
اسدی، نجمه
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - استثنایی