استثنایی

کودکان کم‌شنوا: راهنمای والدین و معلمان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
مؤسسه اوتیکن
سال چاپ: 
1395

آموزش مکالمه به کودکان اتیستیک

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
کلاناهان، لین‌مک
کرانتز، پاتریشیا
سال چاپ: 
1394

کمک به کودکان دارای اختلالات طیف در خودماندگی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
لاکشین، استفانی
گیلیس، جنیفر
رمانزیک، ریموند
سال چاپ: 
1394

کتاب کار ریاضی دوم دبستان نیازهای ویژه(ذهنی)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فرامرزی، محمد
سجادی، نرگس‌سادات
سال چاپ: 
1394

گفتار در کودکان کم‌شنوا نظریه و عمل

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
لینگ، دانیل
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - استثنایی